Velkommen til CollectIT Finans

CollectIT Finans

Vi skaper optimale rutiner for hele fakturaløpet, som frigjør interne ressurser hos våre kunder. Vi sørger for at fakturaene godskrives i kundens konto, enten i forkant av fakturering ved finansiering, eller raskest mulig etter forfall ved purre- og inkassotjenester,

Dette er fundamentet i CollectIT Finans – Vi ønsker deg velkommen som kunde.

  • INKASSO

    Vi skal være Norges raskeste inkassobyrå!

  • FACTORING

    Effektiv likviditetsstyring, mindre administrasjon!

© Kopirett - CollectIT Finans - Webløsninger utviklet av Compile AS